corona ring design guide blogg banner

Corona ring design: Den definitiva guiden (2022) – högv

Corona ring design guide handlar om hur du designar corona ring i transformatorbussningar, isolatorer, transmissionsledningar, transformatorstationer, högspänningslaboratorium, överspänningsavledare med mera. Koronaringens design och parametrar påverkar koronaeffekten av verkliga högspänningstillämpningar. Om du är nybörjare på detta område, bara att läsa den här guiden så kommer du att göra det …

Corona ring design: Den definitiva guiden (2022) – högv Läs mer »