corona ring syfte guide blogg banner

Corona Ring Syfte: Den ultimata FAQ-guiden

Vad är syftet med coronaringen? Hur fungerar en coronaring? Vilka är fördelarna med att använda corona ringar? Läs vidare för att veta om syftet med coronaringen.

Om du har några frågor om corona ring syfte, du hittar alla svar här.

Så, fortsätt läsa för att lära dig mer.

Koronaringen är en integrerad del av isolatorenheten, och det tjänar två huvudsakliga syften:

Huvudsyftet med en coronaring är att minska effekterna av corona och därmed minska radiostörningarna.

Syftet med koronaringen är att "blöda bort" en del av spänningen som annars skulle gå förlorad i koronaeffekten, vilket minimerar effektförlusten, minska radiostörningar och förbättra effektiviteten.

För att förhindra överslag genom att öka det effektiva krypavståndet på isolatorn.

Hur fungerar en coronaring?

Corona-ringar används för att öka spänningen över en komponent eller yta. Coronaringar är vanligtvis gjorda av aluminium och används i luftledningar för att öka ytpotentialen och minska koronaförlusten. Dessa ringar är monterade på tvärarmar.

Corona är en joniserad gas som förekommer naturligt i miljön, som också kan produceras på konstgjord väg av elektriska högspänningsurladdningar.

Corona är i allmänhet oönskat, speciellt inom elöverföring där det slösar energi, ökar ledarkoronaförlusten och radiostörningar, och kan orsaka skador på isolatorer. Coronaurladdningar från ledare kan också producera ozon (O3) som en förorening och kan orsaka buller eller hörbart ljud.

Högspännings-koronaurladdningar förekommer runt de flesta högspänningsutrustningar som kraftledningar och transformatorer; den elektriska fältstyrkan som krävs för korona beror på luftdensiteten, fukthalt, förekomst av föroreningar eller damm, isoleringstyp, ledarens form, etc., men är typiskt 30–40 kV/cm för torr luft vid havsnivåtryck (atm).

Vid lägre spänningar är luften normalt en isolator; dock, när spänningen ökar nås ett stadium där små områden av jonisering inträffar och ström flyter genom dessa banor och skapar karakteristiska "streamer"-urladdningar.

Var används corona-ringar till?

Det finns många applikationer för coronaringar, så vi kan inte säga exakt hur det fungerar i alla fall. Men i den mest grundläggande bemärkelsen, en koronaring är en isolerande anordning som applicerar ett elektriskt fält på högspänningsledningar. Den har använts i flera år i transformatorer och annan elektrisk utrustning.

Den första coronaringen utvecklades av Nikola Tesla, som behövde hitta ett sätt att distribuera el genom långa kraftledningar utan att tappa ström. Han upptäckte att om man lindar in en tråd i ett isolerande material och applicerar ett högspänningsfält på den kan det inducera ström längs hela trådens längd.

I dag, Corona ringar har många användningsområden. En av de vanligaste är i luftledningar för kraftöverföring, där de används för att förhindra elektriska ljusbågar och minska strömförlusten under överföring.

Corona-ringar är vanligtvis gjorda av aluminiummaterial. Corona-ringar används i kraftöverförings- och distributionsledningar för att skydda isolatorer från den skadliga effekten av koronaurladdning. Corona är en elektrisk urladdning som orsakas av jonisering av luft som omger en ledare som är elektriskt aktiverad.

Coronaurladdning kan orsaka allvarliga problem för högspänningsöverförings- och distributionssystem. Det resulterar i dielektrisk nedbrytning av isoleringsmaterial, strömavbrott och i vissa fall brand på grund av isoleringsfel.

Dessa är utformade på ett sådant sätt att de skapar ett starkt elektriskt fält vid sina spetsar, vilket orsakar fullständig jonisering av luft. Detta leder till likformig erosion av koronaringmaterial på grund av koronaurladdningar istället för koncentrerad erosion vid specifika punkter som på oringat isolatorer.

Koronaringarna används för att minska läckage av ström och spänning i transformatorer. Corona ringar används i både step up och step down transformatorer.

Vid upptrappningstransformator, sekundärlindningen kommer att placeras överst på primärlindningen. Så, om vi inte använder en coronaring, sekundärlindningen med hög potential kommer att skapa korona runt den på grund av hög spänningsspänning. Denna koronaurladdning kommer att leda till uppvärmning av isoleringen och till slut skada den.

Vid nedtrappningstransformator, primärlindningen placeras i toppen så att den kan kopplas direkt till HV-matning. Om vi ​​inte använder en coronaring, då skapar primärlindningen med hög potential korona runt den på grund av hög spänningsspänning. Detta leder till uppvärmning av isoleringen och skadar den så småningom.

Vilka är fördelarna med att använda coronaringar?

Coronaringen har en utmärkt kvalitet, kan användas under lång tid, och är inte lätt att åldras.

Coronaringen har hög temperaturbeständighet, ytan är slät och fri från olja, inga grader och porer.

Vad kan Highv Team göra för ditt Corona Ring-projekt?

Highv är aluminium corona ring och skärmande aluminiumtillverkningsexpert.

Highv har flera års erfarenhet av tillverkning av aluminiumkoronaringar vilket gör det till ett idealiskt val för dig. Vårt expertteam är väl insatt i högspänningsfält, se till att det inte finns några fel i alla dina coronaringorder.

Med kärnfördelarna med avancerad utrustning och utmärkt lagarbete, våra samarbetspartners förmedlar och litar mycket på oss.

Om du letar efter kvalitetscorona ringfabriken från Kina som kan hjälpa dig att utföra alla respektive processer som är involverade i industrin från aluminiumböjslangen till koronaringar för högspänningslaboratorium, Highv är här för dig.