aluminium-korona-ringar-för-krafttransformator

Corona-ringar i aluminium för krafttransformatorer: FAQ-guiden

Aluminiumkoronaringar är de grundläggande och viktiga delarna i coronakontrollprojektet. Aluminium corona ringar används främst för krafttransformatorer och högspänningslaboratorier. Det är lätt att använda, bekväm att flytta, och snabb att installera.

Låt Highv-teamet här introducera koronaringar i aluminium för krafttransformatorer. Då kommer du att kunna få en tydlig och skarp förståelse för det.

Krafttransformator är en typ av utrustning som främst används för att ta emot lågspänningsgeneratorelektrisk kraft och överföra den över distributionskanaler över elnätet.

Det utgör en avgörande del av elnätet och hjälper till att överföra kraft från ett nätverk till ett annat utan att ändra frekvens.

Krafttransformatorer fungerar vid toppbelastning och är designade för att ha maximal effektivitet vid full belastning.

Årtionden av forskning inom transmissionsnäten har lett till en ökning av transmissionsspänningarna. Krafttransformatorer möjliggör kraftöverföring från låg spänning till hög spänning.

Krafttransformatorer kan hjälpa till att integrera nya förnybara kraftverk till de befintliga transmissionsnäten.

Vad mer, framväxten av förnybar energi som en primär energikälla erbjuder långsiktiga tillväxtmöjligheter för de globala krafttransformatormarknaderna.

Vad är krafttransformatorernas funktioner

Krafttransformator är en elektrisk utrustning som består av två eller flera lindningar, som är anslutna i samma magnetfält.

Dessa järnkärnor leder inte elektricitet, men de är magnetiska ledningsförmåga.

Krafttransformatorns roll är mångfacetterad inte bara för att öka spänningen och överföra den elektriska energin till elförbrukningsområdet, men också att sänka spänningen till den spänning som används på alla nivåer för att möta elbehoven.

Kortfattat, både upp- och nedtrappning måste utföras av krafttransformatorn.

I processen att överföra elektrisk energi i kraftsystemet, två delar av spänning och effekt kommer oundvikligen att gå förlorade.

När samma effekt levereras, spänningsförlusten är omvänt proportionell mot spänningen, och effektförlusten är omvänt proportionell mot kvadraten på spänningen.

Krafttransformatorn används för att öka spänningen och minska överföringsförlusten.

Varför fungerar Corona-ringar i aluminium för krafttransformatorer

aluminium-korona-ringar-för-krafttransformatorer

Hög spänning kan resultera i oönskat brus och corona, speciellt i högspänningstransformatortestet vilken spänning är ultrahög.

Så aluminiumkoronaringar behövs för att undertrycka koronan under högspänningstestprocessen.

Aluminiumkoronaringar är vanliga delar i krafttransformatorer.

De är lätta att använda, bekväm att flytta, och snabb att installera.

Som du vet, massor corona ringar används i krafttransformatorer som säkerställer att testprojektet fungerar smidigare, effektivt och säkert.

När det kommer till ditt testprojekt för krafttransformatorer, aluminium corona ringar från Highv kan hjälpa dig att färdigställa alla corona skärmningslösningar.

En av huvudfaktorerna är ringkroppens ytterdiameter, som har det huvudsakliga inflytandet för potentiell gradient och koronaeffekt på krafttransformatorer. Vissa slutanvändare behöver fler ringar med större diameter för sitt projekt.

Här bör vi presentera våra bearbetningsmöjligheter för den stora ytterdiametern på aluminiumkoronaringar.

Den största ytterdiametern hos superaluminiumkoronaringen är upp till 16000 mm.

Och rörets innerdiameter på aluminiumkoronaringen är 3000 mm. Väggtjockleken på röret kommer att vara från 2,0 mm till 10 mm.

Under produktionsprocessen, vårt team kommer att kontrollera storlekarna ofta och mata in vår Just-in-Time-post. Detta kan säkerställa att alla coronaringar ligger inom de goda toleranserna.

Hur man designar aluminium Corona-ringar för krafttransformatorprojekt

Aluminium corona ringdesign är den grundläggande och viktiga delen i krafttransformatorprojektet.

  • I början, vårt professionella ingenjörsteam kommer att hjälpa kunderna att välja rätt material för produktion av aluminiumkoronaringar. Olika aluminiummaterial har alla fördelar och funktioner. Betyg 3A21, 6061, 6063, 1060 aluminium är huvudmaterialen för design och produktion av dessa aluminiumkoronaringar.
  • För det andra, vi behöver veta vad som är kundens spänningstillämpning på ett krafttransformatorprojekt.
  • För det tredje, Highv expertteam kommer att hjälpa statistiska installationsdata för aluminiumkoronaringar på krafttransformatorns bussningar. Efter att all detaljerad information har bekräftats, vi kommer att designa CAD- eller Solidworks-ritningarna tillsammans med kundens ingenjörer.

Varför välja HIGHV aluminium Corona-ringar för krafttransformatorer

När det kommer till design och tillverkning av aluminium corona ringar för krafttransformatorer, Highv's 30 år av tillverkningserfarenhet kommer verkligen att visa sig.

HIGHV ingenjörer expertteam är skickliga på AUTO CAD, SMAK, SOLID WORKS och UG-mjukvara för ditt corona-ringprojekt i aluminium.

Highv är en av de professionella tillverkare av aluminiumkoronaringar i Kina, vi är toppledare på fabriken av aluminiumkoronaringar. Kontakta oss idag.