baner na blogu przewodnik po pierścieniu koronowym

Cel pierścienia koronowego: Kompletny przewodnik po często zadawanych pytaniach

Jaki jest cel pierścienia koronowego?? Jak działa pierścień koronowy? Jakie są korzyści z używania pierścienie koronowe? Czytaj dalej, aby dowiedzieć się o przewodniku po zastosowaniach pierścieni koronowych.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przeznaczenia pierścienia koronowego, wszystkie odpowiedzi znajdziesz właśnie tutaj.

Więc, czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.

Pierścień koronowy jest integralną częścią zespołu izolatora, i służy dwóm głównym celom:

Głównym celem pierścienia koronowego jest zmniejszenie wpływu korony, a tym samym zmniejszenie zakłóceń radiowych.

Celem pierścienia koronowego jest „upuszczenie” części napięcia, które w przeciwnym razie zostałoby utracone w efekcie korony, minimalizując w ten sposób straty mocy, zmniejszenie zakłóceń radiowych i poprawa wydajności.

Aby zapobiec rozgorzeniu poprzez zwiększenie efektywnej drogi upływu na izolatorze.

Jak działa pierścień koronowy?

Pierścienie koronowe służą do zwiększania napięcia na elemencie lub powierzchni. Pierścienie koronowe są zazwyczaj wykonane z aluminium i stosowane w napowietrznych liniach energetycznych w celu zwiększenia potencjału powierzchniowego i zmniejszenia strat koronowych. Te pierścienie są montowane na poprzeczkach.

Korona to zjonizowany gaz występujący naturalnie w środowisku, które mogą być również wytwarzane sztucznie przez wyładowania elektryczne wysokiego napięcia.

Korona jest generalnie niechciana, zwłaszcza w przesyle energii elektrycznej, gdzie marnuje energię, zwiększa utratę korony przewodnika i zakłócenia radiowe, i może spowodować uszkodzenie izolatorów. Wyładowania koronowe z przewodników mogą również wytwarzać ozon (O3) jako zanieczyszczenie i może powodować hałas lub słyszalny dźwięk.

Wyładowania koronowe wysokiego napięcia występują wokół większości urządzeń wysokiego napięcia, takich jak linie energetyczne i transformatory; siła pola elektrycznego wymagana do wyładowania koronowego zależy od gęstości powietrza, zawartość wilgoci, obecność zanieczyszczeń lub kurzu, rodzaj izolacji, kształt przewodnika, itp., ale zwykle wynosi 30–40 kV/cm dla suchego powietrza pod ciśnieniem na poziomie morza (bankomat).

Przy niższych napięciach powietrze jest zwykle izolatorem; jednakże, wraz ze wzrostem napięcia osiągany jest etap, w którym pojawiają się niewielkie obszary jonizacji i prąd przepływa tymi ścieżkami, tworząc charakterystyczne wyładowania typu „streamer”.

Gdzie są używane pierścienie koronowe??

Istnieje wiele zastosowań pierścieni koronowych, więc nie możemy dokładnie powiedzieć, jak to działa w każdym przypadku. Ale w najbardziej podstawowym sensie, pierścień koronowy to urządzenie izolujące, które przykłada pole elektryczne do przewodów wysokiego napięcia. Stosowany od lat w transformatorach i innych urządzeniach elektrycznych.

Pierwszy pierścień koronowy został opracowany przez Nikolę Tesla, kto musiał znaleźć sposób na dystrybucję energii elektrycznej przez długie linie energetyczne bez utraty mocy?. Odkrył, że owinięcie drutu materiałem izolacyjnym i przyłożenie do niego pola wysokiego napięcia może indukować prąd na całej długości drutu.

Dziś, pierścienie koronowe mają wiele zastosowań. Jednym z najczęstszych jest w napowietrznych liniach przesyłowych,, gdzie są używane do zapobiegania wyładowaniom łukowym i zmniejszenia strat mocy podczas transmisji.

Pierścienie Corona są zwykle wykonane z materiału aluminiowego. Pierścienie koronowe są stosowane w liniach przesyłowych i dystrybucyjnych energii, aby chronić izolatory przed szkodliwym działaniem wyładowań koronowych. Korona to wyładowanie elektryczne spowodowane jonizacją powietrza otaczającego przewodnik pod napięciem elektrycznym.

Wyładowania koronowe mogą powodować poważne problemy w systemach przesyłowych i dystrybucyjnych wysokiego napięcia. Powoduje to przebicie dielektryczne materiałów izolacyjnych, utrata mocy, a w niektórych przypadkach pożar z powodu uszkodzenia izolacji.

Są one zaprojektowane w taki sposób, aby na końcach tworzyły silne pole elektryczne, powodując w ten sposób całkowitą jonizację powietrza. Prowadzi to do równomiernej erozji materiału pierścienia koronowego z powodu wyładowań koronowych zamiast erozji skoncentrowanej w określonych punktach, jak w przypadku bezpierścieniowego izolatory.

Pierścienie koronowe służą do zmniejszenia upływu prądu i napięcia w transformatorach. Pierścienie Corona są stosowane zarówno w transformatorach podwyższających, jak i obniżających napięcie.

W przypadku transformatora podwyższającego, uzwojenie wtórne zostanie umieszczone na górze uzwojenia pierwotnego. Więc, jeśli nie używamy pierścienia koronowego, uzwojenie wtórne o wysokim potencjale utworzy wokół siebie koronę z powodu wysokiego napięcia. To wyładowanie koronowe doprowadzi do nagrzania izolacji i ostatecznie do jej uszkodzenia.

W przypadku transformatora obniżającego napięcie, uzwojenie pierwotne jest umieszczone od góry, dzięki czemu można je podłączyć bezpośrednio do zasilania WN. Jeśli nie używamy pierścienia koronowego, wtedy uzwojenie pierwotne o wysokim potencjale tworzy wokół niego koronę z powodu wysokiego napięcia. Prowadzi to do nagrzewania się izolacji i jej ewentualnego uszkodzenia.

Jakie są korzyści z używania pierścieni koronowych?

Pierścień koronowy ma doskonałą jakość, może być używany przez długi czas, i niełatwo się zestarzeć.

Pierścień koronowy ma odporność na wysoką temperaturę, powierzchnia jest gładka i wolna od oleju, bez zadziorów i porów.

Co może zrobić zespół Highv dla twojego projektu Corona Ring??

Wysoka jest aluminiowy pierścień koronowy i ekspert w zakresie produkcji aluminium ekranującego,.

Highv ma kilkuletnie doświadczenie w produkcji aluminiowych pierścieni koronowych, co czyni go idealnym wyborem dla Ciebie. Nasz zespół inżynierów ekspertów jest dobrze zorientowany w dziedzinach wysokiego napięcia, upewniając się, że nie ma błędu w każdym zamówieniu pierścienia koronowego.

Dzięki podstawowym zaletom zaawansowanego sprzętu i doskonałej pracy zespołowej, nasi współpracujący partnerzy kierują się nami i bardzo nam ufają.

Jeśli szukasz wysokiej jakości fabryka pierścieni koronowych z Chin które mogą pomóc w przeprowadzeniu wszystkich odpowiednich procesów związanych z przemysłem, od aluminiowych rur do gięcia do pierścienie koronowe do laboratorium wysokiego napięcia, Highv jest tu dla Ciebie.