høyspent corona ringer guide blogg banner

Høyspent Corona Ringer: Den definitive veiledningen

Høyspentkoronaringene brukes i høyspenttestutstyr og kraftsystemer (transformatorstasjoner, høyspent overføringslinje, AC spenningssystem, etc.) og er hovedsakelig laget av aluminiumslegering. Høyspente koronaringer består vanligvis av to metallelektroder av samme størrelse. Når en høy spenning påføres disse elektrodene, det elektriske feltet …

Høyspent Corona Ringer: Den definitive veiledningen Les mer »