ABB Aluminium Corona Rings Project 2020

Fra begynnelsen av 2020, vår langsiktige partner ABB Group trengte koronaringer til deres høyspenningstestingsprosjekt.

Aluminiumskoronaringer ble laget av Highv som ble levert til ABB-utnevnt lageradresse.

Vi satte pris på alle gruppemedlemmers innsats for dette høyspenningstestingsprosjektet.

Fra aluminiumsrør og platematerialer til aluminiumskoronaringer, her kan Highv hjelpe deg med alle koronaskjermingsløsninger.

ABB-Aluminium-Corona-ringer-Prosjekt-2020